Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: info@furnes.se

GATUGJUTGODSKATEGORIER

ÖKAD TRAFIK KRÄVER NYA LÖSNINGAR.

Vid planering av nya gator och vägar, såväl som omasfaltering, vill vi rekommenderar att du gör en bedömning av vägens trafikbelastning.
Med Furnes produktkategorisering ger vi dig möjlighet att välja rätt produkt utifrån nuvarande och framtida driftsituation och trafikbelastning.

Här kan ni skriva ut “FURNES 7 KATEGORIER” av gatugjutgods för att enkelt ha till hands vid planering.

LongLife

Furnes specialbetäckning, avsedd för stora infartsleder, rondeller och tungt trafikerade gator. Ett ekonomiskt och långsiktigt bra val.

Locket har produktutvecklats för att vara ett riktigt slitstarkt alternativ. Furnes erbjuder den mest avancerade tekniken i vår slitsade packning, som gör den unik på marknaden. Livslängden förlängs genom att grus eller vatten inte kommer in mellan lock och ram samt ett rejält mönsterdjup. En betäckning for vägar och gator med hög trafikbelastning!

LongLife ar gjuten i segjärn, den har spetthål och Sitac godkänd låsarm. Locket har 50 mm slitsad packning och pilmönster med hela 10 mm mönsterdjup for bästa slitstyrka. Den kan även utrustas med speciallås som fixerar locket i ramen.
Finns i dimensionerna 600-640 mm.

Är barnsäker i samtliga dimensioner.

2911 2627 2903 kakesnitt large

 

PREMIUM

Furnes framtidsbetäckning där vi använt tekniken från LongLife och TEMPORARY med den slitsade packningen. PREMIUM används på hårt trafikerade vägar där du har särskilda behov.

Ur miljösynpunkt är PREMIUM ett bra val då den slitsade packningen gör den tät och, förhindrar föroreningar eller utsläpp från gata ner i ledningsnätet. Premium ger även en tystare trafikmiljö och bra arbetsmiljö då ett lock av segjärn med låsarm väger mindre. Livslängden förlängs genom att grus eller vatten inte kommer in mellan lock och ram. Ett modernt lock som produktutvecklats med trafikbelastning och miljö i fokus!

PREMIUM är gjuten i segjärn, den har spetthål och Sitacgodkänd låsarm.

Locket har 30 mm slitsad packning och pilmönstret har 8 mm mönsterdjup.
Finns i dimensionerna 300-600/640 mm.

Är barnsäker i samtliga dimensioner.

2813 2627 2116HT kakesnitt large

 

REGULAR

Furnes standardbetäckning som är ett modernt tekniskt gatugods som klarar dagens krav på arbetsmiljö och kvalité. Den här betäckningen är till för gator och vägar med normal trafikbelastning. REGULAR -tekniken bygger på en slit-/ dämpring som ger en längre livslängd och en tystare trafikmiljö.

Ur arbetsmiljösynpunkt är ett lättare lock av segjärn med låsarm ett bra val då rygg och axlar skonas. REGULAR har det för Furnes typiska pilmönstret som visar spetthålets placering.

REGULAR är gjuten i segjärn, den har spetthål och Sitacgodkänd låsarm. Den har slit-/och dämpring. Locket är 30 mm och pilmönstret har 8 mm mönsterdjup.
Finns i dimensionerna 300-800 mm.

Är barnsäker i samtliga dimensioner.

2813 2627 2108 kakaesnitt large

 

BASIC

Är det gamla gråjärnssortimentet, det så kallade A1 – A6. De är tillverkade enligt den gamla tekniken av gatugods och klarar inte dagens trafikbelastningar på samma sätt som de nya betäckningarna.
De är också betydligt tyngre, har inga låsarmar och de mindre dimensionerna är inte barnsäkra.

Med arbetsmiljö och ekonomi i fokus rekommenderar Furnes ett modernare gatugods!

BASIC är gjuten i gråjärn, locket har spetthål, nyckelhål och 4-6 mm mönsterdjup.
Finns i dimensionerna 225-600/640 mm.

2813 2627 2101C kakesnitt large

 

TEMPORARY

Furnes underhållslock är en unik produkt på marknaden för underhåll av slitna betäckningar pä vägar och gator.

För att öka livslängden fram till omasfaltering ersätter man det slitna locket med ett TEMPORARY och slipper de gamla dyra underhållsmetoderna som asfaltskärning och asfaltering.

Den unika slitsade packningen med sin konstruktion minskar slitaget och ökar livslängden på befintlig ram genom att sluta tätt mellan ram och lock.

Sänker underhållskostnaden på gatugods!

TEMPORARY har en 30 mm slitsad packning som anpassar sig till den slitna ramen och passar i gamla A6 ramar.

TEMPORARY

 

FURNUS

Rökgastät och översvämningssäker betäckning. FURNUS är utvecklad for att möta kraven på en lukt och vattentät betäckning som klarar dagens trafikbelastning. Detta görs möjligt genom FURNUS unika konstruktion som är patenterad.

Betäckningen är i segjärn och har pilmönster, spetthål, 30 mm slitsad packning och Sitacgodkänd låsarm.

Är barnsäker i samtliga dimensioner.

2813 2627F 2116HT kakesnitt large

 

SECURITY

SECURITY är en grupp gatugjutgodsprodukter med hög skyddsnivå.

För mer information om dessa produkter, vänligen kontakta Furnes Marknadsavdelning.

Security se large