Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norge

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: V.v.kontakta Marknadsavdelningen direkt

AKADEMICERTIFIKAT

FURNES KVALITETSSÄKRING ÄR DIN GARANTI FÖR KVALITET!

Systemet för kvalitetsuppföljning är godkänt sedan 1996 enligt NS-EN ISO 9001 och NS-EN ISO 14001.

 
Sertifikat Furnes Jernstoperi 2020 Kontrollradet Prod 124 2017 12 RISE 2018 09 18 Typgodkaennande med beslut om tillverkningskontroll 0928 99 Giltigt till och med 2023 09 17 Lloyds Register MD00 4679 0001 5 godkjent til 2020
PDF för utskrift. PDF för utskrift. PDF för utskrift. PDF för utskrift.

 

 

Våra ramar, lock och galler är tillverkade och certifierade enligt NS(SS)-EN124-2.

Det innebär att förutom vår egen kontroll, är dessa produkter kontrollerade och tredjepartgodkända av Kontrollrådet för betongprodukter med sina tillhörande internationella standarder.

De kontrollerade produkterna är märkta med ”EN124-2”, ”K” och/eller ”NS”-kronmärket.

Ett urval av våra produkter med lås är också tredjepartgodkända i Sverige av RISE - Research Institutes of Sweden AB, med SP Certifiering (f.d. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut /Sitac).

För dessa produkter är det utfärdat ett typgodkännandeintyg. Produkten märks därefter med Boverkets inregistrerade varumärke (Gaffel) och Certifierings/Kontrollorgan ”RISE”.

För våra industrikunder kan vi även erbjuda certifiering av gjutgods, då vi har godkänts av Lloyd’s Register för gjutning av segjärn.

 Kiwa+NA 9001 14002 Gaffel 1002 Staende Kontrollradets K merke svart