Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: info@furnes.se

FDV

FDV-DOKUMENTATION

Förvaltning, drift och underhåll

PDF för utskrift.

ALLMÄNT:

Denna allmänna dokumentation medföljer produktbladet för produkten och vår allmänna installationsguide.
Produktblad och monteringsanvisningar finns på furnes.se
Produktblad hänvisar till syfte, RSK Nr, Furnes Nr (artikel nr), betäckning, material, standard, kvalitet, vikt, dimensionsritning och bild/ritning av produkten.

TILLVERKARE/LEVERANTÖR:

Produkter märkta “FURNES” är producerade av Furnes Jernstøperi AS eller från en av våra leverantörer.

Vår företagsadress är:

Furnes Jernstøperi AS
Uthusveien 8
N-2335 Stange
Norway
Telefon: +47 62 54 32 00,
Fax: +47 62 54 32 01
E-post:  info@furnes.se
Web:     furnes.se

Furnes Jernstøperi AS är helägt av AVK Furnes Holding Aps.

CERTIFIERING:

Furnes Jernstøperi AS är certifierat enligt EN ISO 14001 och EN ISO 9001 av Kiwa AS. Produkter märkta med ”K” och/eller ”NS” kronans varumärke är certifierad av Kontrollrådet AS. Produkterna testas som kompletta set. För att upprätthålla teknisk kvalitet och funktion, förutsätts det att produkterna används som kompletta enheter. Våra certifikat finns tillgängliga på furnes.se

MILJÖDEKLARATION:

Metall • Olika kvaliteter av gjutjärn är baserad på återvunnet stålskrot, tackjärn och andra tillsatser.
• Gjutjärn görs enligt EN 1561 och EN 1563.
Abrasion – / dämpringar och packningar • Polyuretan, gummi, HDPE och TPE.
Isolering • Polystyren och polyuretan.
Målning • Carbocrylic 3325 Primer, vattenbaserad primer.
Förpackningar • Återanvändbara standardiserade lastpallar av trä.

 

LAGRING:

Ingen särskild försiktighet måste iakttas vid lagring av produkterna. Oxidation av järnets yta kan uppstå när denna utsätts för fukt, detta ändrar dock inte produktens bearbetbarhet.

UNDERHÅLL:

Livslängden på gatugjutgods på väg beror på trafikbelastning. När produkterna inte utsätts för trafikbelastning är livslängden > 10 år. Gatugjutgods bör inspekteras, utan demontering/öppning, minst en gång om året. Då genomförs:

  • Visuell kontroll. Synliga brister granskas närmare och nödvändiga byten görs. Vid mönsterdjup under 1mm bytes lock och ram.
  • Ramen ska sitta fast i asfaltytan och i nivå med denna. Avvikelser kräver ominstallation av ramen.
  • Klapprande/skramlande lock byts till TEMPORARY. Vid byte av lock är det viktigt att lock och ram är från samma tillverkare. Dock kan TEMPORARY-locket läggas i andra tillverkares ramar, då de uppfyller kraven tack vare sin tyngd.

ÅTERVINNING:

Materialen som används avger inte några gaser eller innehåller miljöskadliga ämnen. Våra gjutjärnsprodukter är 100% återvinningsbara.
Packningarna kan beroende på materialet återvinnas eller deponeras som vanligt avfall. Färgen är vattenbaserad och har ingen skadlig effekt på miljön.