Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: info@furnes.se

Om oss

Furnes Fabrik SE

Furnes Jernstøperi AS har idag ca 120 anställda, med en omsättning på cirka 225 miljoner kronor. Företaget exporterar främst till Skandinavien (ca. 55%), men arbetar även mot den tyska marknaden.

Vårt gjuteri är uppbyggt kring en Heinrich Wagner Sinto formlinje. Linjen har stor kapacitet och gjutformens mått är 1000x1000x300/200. Smältningen sker i två 6-tons elektriska ugnar och gjutningen sker automatiskt från en gjut/stöp-automat.

Furnes har ett modernt laboratorium och en aktiv produktutvecklingsavdelning. Våra modeller fräses in från 3D CAD i egen verkstad.

REGISTRERAT VARUMÄRKE

Vår tradition av brunnslock, ramar, galler och andra gjutna produkter går tillbaka ända till 1897. Furnes Jernstøperi AS tillverkar idag alla typer av gjutjärn och är en av de största gatugodstillverkarna i Norden. Dessa produkter lanseras under varumärket FURNES®.

 

ABSOLUT KVALITET

Koncernens vision är absolut kvalitet. Kvalitetsbegreppet är således utvidgat till att omfatta alla nivåer i vår verksamhet och våra relationer med kunder och och samarbetspartners.