Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norge

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: V.v.kontakta Marknadsavdelningen direkt

PRODUKTTYPER

TELESKOPISK

En teleskopisk betäckning består av tre delar. Underram, överram och lock/galler. Överramen skall bära i beläggningsmaterialet och monteras inne i underramen. Underramen ställs på brunnen. Det medför att avståndet mellan brunnsrörets övre ände och beläggningens färdiga yta kan justeras. Vid nybeläggning justeras betäckningen igen i rätt höjd.
2565 2266 2561HT large

FLYTANDE

Flytande betäckning består av två delar - ram och lock/galler. Ramen är konstruerad för att passa invändigt i brunnen. Ramen skall bära i beläggningsmaterialet. Denna konstruktion medför att avståndet mellan brunnsrörets övre ände och beläggningens färdiga yta kan justeras. Justering är också möjlig då ny beläggning tillförs.
2565 2561HT large

FLYTANDE MED TELESKOPRÖR

Flytande betäckning med teleskoprör består av en flytande betäckning som passar inuti det teleskopiska Stigaröret. Denna konstruktion medför att avståndet mellan brunnsrörets övre ände och beläggningens färdiga yta kan justeras. Justering är också möjlig då ny beläggning tillförs.
2577 2571HT med roer large

FAST

Fast betäckning består av två delar- ram och lock/galler. Ramen placeras på brunnsrörets övre ände. Ramen bärs upp av betongbrunnen. Vid installation justeras höjden med förhöjningsringar och vid omasfaltering används passramar. Kvadratiska ramar/passramar används i samband med marksten och plattor.
2263 2561HT large
 PDF för utskrift.