Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norge

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: V.v.kontakta Marknadsavdelningen direkt

ANVISNINGAR

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR RAMAR

För att säkerställa en god och bestående montering, är det viktigt att arbetet utförs noggrant. Våra installationsanvisningar för flytande ramar hittar du här.

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR IT-BRUNNAR

För att säkerställa en god och bestående montering, är det viktigt att arbetet utförs noggrant. Våra installationsanvisningar för flytande ramar hittar du här.

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR LEDSTRÅK

Furnes Ledstråk är universellt utformade och används för att göra det lättare för blinda och synsvaga att hitta i gatumiljöer och öka tillgängligheten för alla. Furnes ledstråk är tillverkade i traditionellt gråjärn och har därför maximal slitstyrka och hållbarhet. De är även monterings- och användarvänliga.

BARNSÄKRA BRUNNAR

Barnsäkra brunnar, en handbok från Boverket.