Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: info@furnes.se

BELASTNINGSKLASSER

EUROPEISK OCH SVENSK STANDARD EN124-2

Grupp
Klass
Prov belastad
Användningsområden
1 A15 15kN Område för fotgängare och cyklister
Gruppe 1 small
2 B125 125kN Gång, cykelvägar och garageuppfarter
Gruppe 2 small
3 C250 250kN Installationer i vägens kantstens-område
Gruppe 3 4 small
4 D400 400kN Installationer i vägens körbana
Gruppe 3 4 small 1
5 E600 600kN Installationer i hamnar och flygplatser
Gruppe 5 6 small
6 F900 900kN Installationer i hamnar och flygplatser
Gruppe 5 6 small 1
 PDF för utskrift.