Produkttyper

PDF print

2565_2266_2561HT
Teleskopisk
En teleskopisk betäckning består av tre delar. Underram, överram och lock/galler. Överramen skall bära i beläggningsmaterialet och monteras inne i underramen. Underramen ställs på brunnen. Det medför att avståndet mellan brunnsrörets övre ände och beläggningens färdiga yta kan justeras. Vid nybeläggning justeras betäckningen igen i rätt höjd.
2565_2561HT
Flytande
Flytande betäckning består av två delar - ram och lock/galler. Ramen är konstruerad för att passa invändigt i brunnen. Ramen skall bära i beläggningsmaterialet. Denna konstruktion medför att avståndet mellan brunnsrörets övre ände och beläggningens färdiga yta kan justeras. Justering är också möjlig då ny beläggning tillförs.
2577_2571HT med rør
Flytande med teleskoprör
Flytande betäckning med teleskoprör består av en flytande betäckning som passar inuti det teleskopiska Stigaröret. Denna konstruktion medför att avståndet mellan brunnsrörets övre ände och beläggningens färdiga yta kan justeras. Justering är också möjlig då ny beläggning tillförs.

 

2263_2561HT
Fast
Fast betäckning består av två delar- ram och lock/galler. Ramen placeras på brunnsrörets övre ände. Ramen bärs upp av betongbrunnen. Vid installation justeras höjden med förhöjningsringar och vid omasfaltering används passramar. Kvadratiska ramar/passramar används i samband med marksten och plattor.