Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: info@furnes.se

FURNES HISTORIK

PLANSKISS ÖVER GJUTERIET 1978

1.Formmaskin för underform 2. Formmaskin för överform 3. Hopmontering av under och överform 4. Kärnmontering 5. Vägning av form 6. Kylbana för gjuten form 7. Hiss 8. Formtömning 9. Delning av under och överform 10. Kyltunnel (start) 11. Gjutsandsrens

Furnes Jernstøperi AS grundades som ett privat företag 1958. Företaget  var beläget i hyrda lokaler i Brumundal. Produktionen bestod av maskingods, beslag och gatugjutgods. Det var dock gatugjutgods  som så småningom blev huvudprodukten, och tillverkningsmetod var främst handformning.

År 1967 hade företaget 27 anställda och en årlig produktion på cirka 1.750 ton/år. Samma år ombildades företaget till ett aktiebolag, Furnes Jernstøperi A/S, och flyttade in i egna nybyggda lokaler i Stange. Produktionen blev i stort omgjord till maskinell formning. Antalet anställda ökade till 43 personer och produktionen ökade till cirka 3500 ton/ år.

1977 var produktionskapaciteten fullt utnyttjad och planer lades upp för utbyggnad och modernisering. Det byggdes en ny produktionshall på 800 kvm och en ny helautomatisk formanläggning installerades och togs i drift under sommaren 1978. Kapaciteten i den nya anläggningen var 6500-7000 ton/år. Moderniseringen fortsatte, där bland annat avdelningen för slipning och efterbehandling moderniserades.

Fram till 1981 smältes järnet i två stycken kupolugnar, som sedan ersattes till förmån för två stycken 8 tons  elektriska ugnar. Detta öppnade upp för framställning av produkter av segjärn.
Sommaren 1986 installerades nya formgjutningssmaskiner och 1991 var det åter dags för byte av formanläggning . Den nya anläggningen byggde på principen luftflöde/tryck av Heinrich Wagner Sinto. Gjuteriet blev då väl lämpat för framställning av alla typer kvalitetsgjutgods.

Furnes Jernstøperigjuteri AS har kontinuerligt förnyat sig, detta genom t.ex. automatisering av modelleringsarbetet (helautomatisk fräsning) och tillverkningsutrustning med slipautomater samt CNC-maskiner. Under 2009-2013 gjordes de största investeringarna i Furnes Jernstøperi AS historia på totalt över 100 miljoner kronor. Nya ugnar från Inducthoterm, filtersystem med värmeåtervinning, nya formanläggningar från Heinrich Wagner Sinto, och ett nytt centrallager levererat av Jungheinrich tas i bruk.

Furnes Jernstøperi AS verksamhet drivs av nyskapande och innovation med en aktiv utvecklingsavdelning, vilket har resulterat i flera patenterade produktlösningar. Vi kan också påstå att Furnes Jernstøperi AS har varit med och utvecklat standarder inom flera områden av gatugods i Norden.

PILMÖNSTER

För att förenkla vardagen för användare av gatugjutgods, lanserade Furnes Jernstøperi AS  sitt pilmönster 1980. Detta gör det lätt att hitta spetthålet, även om locket är täckt av grus, is och snö. Mönstret är därefter vidareutvecklat, och används än i dag. Det är dessutom ett av de bästa kännetecknen på Furnes kvalitetsprodukter.

LÅS

I början av 1980-talet kom efterfrågan på lättare lock. De skulle ha liknande stabilitet och säkerhet som de tidigare tunga locken i gråjärn. Furnes Jernstøperi AS utnyttjade då egenskaperna i segjärn och utvecklade de idag välkända låsen för brunnslock. Denna lösning godkändes som patent för Furnes. Sedan patentet löpt ut har det kopierats av många och är idag en utbredd lösning.

LOCK MED STADS/KOMMUNVAPEN OCH LOGOTYP

Traditionen av brunnslock med vapen och logotyp började 1984, när studenterna vid den Industriella utbildningen i Oslo blev inbjudna till en tävling med förslag på nya mönster för brunnslock och galler. Detta gav oss flera bra förslag, av vilka några premierades. Något av dessa mönster används fortfarande.
Furnes Jernstøperi AS levererade sitt första lock med logotyp 1986 till Drammen inför sitt 175-årsjubileum. Efter en idé från Yngvar Heimstad i Drammens kommun, blev designen utarbetad av Johan G. Refsahl i samarbete med honom. Efter detta har det bara “rullat på” via OS-lock till Olympiska Spelen 1994, till en lång rad med vapen och logotyper för en mängd olika städer och kommuner i Norge, Sverige, Danmark och Island.

PACKNINGAR

Vår hållbara slit och dämpring “föddes” 1990 i Danmark hos Randers Jernstøberi AS.
1992 beslutades det att överföra dessa erfarenheter till Norge, men då ville vi placera slit och dämpringen på locket. Det är lättare att byta ut ett lock, än att byta ut hela uppsättningen.
Slit och dämpringen på locket fick ett mycket positivt mottagande, och 1996 utvecklades den moderna versionen av slit och dämpringen. Denna är integrerad i locket. Furnes Jernstøperi AS fick då en slit och dämpring överlägsen alla andra system för att förebygga slitage och klapper. Den används idag i våra produkter REGULAR.

Den integrerad varianten utvecklades 2003 med en slits som tillåter en perfekt anpassning till ramen. Samtidigt som den tar upp variationer i ramen, tätar den även utrymmet mellan locket och ramen, vilket gör att rörelsen av locket blir ännu mindre. Lösningen är patenterad. Den används idag på våra produkter LongLife, PREMIUM, FURNUS och TEMPORARY.

Packning med låsfunktion, samt packning med lås och slitsfunktion utvecklades och lanserades 2012. Även denna lösning är patenterad.