Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: info@furnes.se

AKTIVT MILJÖARBETE
Publisert: Saturday 10. December 2022

FURNES MILJÖ-lock
Att öka ert aktiva miljöarbete kan vara enkelt

Furnes MILJÖ-lock är ett lock som är tätt tack vare den flexibla/variabla packningen, vilket innebär att den förhindrar föroreningar och minskar ovidkommande vatten ner till reningsverket.

Locket har ett stort “signalvärde” med sin gröna packning, och har vårt nya öppna täta spetthål.
Den gröna packningen påvisar miljöarbetet i kommunen – att man tar miljöansvar på allvar.

 


Skriven av: