Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: info@furnes.se

FURNES MILJÖ-LOCK – EN NY OCH UNIK MILJÖPRODUKT!
Publisert: Monday 30. September 2019

Miljön har blivit en mycket viktig fråga i samhället och med denna tekniskt avancerade produkt vill Furnes bidraga i miljöarbetet.

Furnes MILJÖ-lock är en helt unikt unik produkt som tack vare sin konstruktion av den integrerade flexibla packningen sluter tätt mot ramen, och med ett tätt spetthål förhindrar föroreningar och vatten att tränga ner i ledningsnätet.

På detta sätt minskar vi belastningen av vattenvolymer och miljöpåverkande ämnen till avloppsreningsverken.

Läs mer om Furnes MILJÖ här.


Skriven av: