Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: info@furnes.se

INFORMATION OM FURNES
Publisert: Wednesday 13. April 2022

FURNES JERNSTØPERI AS är en av Nordens största producenter utav gatugjutgods. Furnes specialitet är gatugjutgods som är tillverkat i segjärn.

Furnes filosofi, tanke och ambition är att det inom någon av våra 7 kategorier skall finnas produkter som kan lösa alla tänkbara behov som uppkommer i gatumiljön.

För att underlätta kundens val av rätt egenskaper på gatugjutgodset har Furnes skapat “7 Kategorier Gatugjutgods”.

Dessa kategorier är: LongLife, PREMIUM, REGULAR, BASIC, TEMPORARY, FURNUS och SECURITY.

Furnes ligger långt fram i Europa när det gäller lås, packningar och packningsmaterial. Redan 1985 lanserade Furnes ett fjäderlås på sina lock.

1992 lanserade Furnes en integrerad slit-/dämpring på sina lock för en ökad livslängd och en tystare gatumiljö.
Under 2003 kom en vidareutveckling och då lanserade Furnes sin integrerade slitsade packning. Den slitsade packningen är unik i sin konstruktion.

Detta gör att vi kan erbjuda en packning som tål en mycket hög trafikbelastning och med hög täthet.
Det finns inte någon motsvarighet till Furnes slitsade packning på marknaden.


Skriven av: