Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: info@furnes.se

Norsk håndverksinstitutt | Modellbygger
Publisert: Monday 22. December 2014

Handverksinstituttet LOGONorsk Håndverksinstitutt har vært på besøk hos Furnes Jernstøperi.

Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

De arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. 

Les om modellbyggerfaget på deres nettsider.

Modellbygger

Norsk håndverksinstitutt webside


Skriven av: