Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norge

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: V.v.kontakta Marknadsavdelningen direkt

VIKTIG INFORMATION FRÅN FURNES!
Publisert: Torsdag 7. Feb 2019

DET HAR KOMMIT TILL VÅR KÄNNEDOM ATT FURNES BEHÖVER PÅPEKA ETT PAR VIKTIGA SAKER GÄLLANDE VÅRT GATUGJUTGODS!

Tyvärr har en del kunder felaktigt bytt ut lock från gamla gråjärnsbetäckningar (BASIC) till REGULAR eller PREMIUM.


REGULAR och PREMIUM-lock får INTE läggas i de gamla A6-ramarna i gråjärn.


Lock i gråjärnsserien är godkända av ”egentyngd” d.v.s. de väger mer än 60 kg. De har inget fjäderlås, och passar i
ramar i samma kategori.


Lock i kategorien REGULAR och PREMIUM är godkända p.g.a. sitt fjäderlås, och eftersom de är i segjärn väger de
endast ca. 40 kg. De passar i ramar i samma kategori som också är av segjärn.
Om man istället byter ut locket i den gamla gråjärnsramen till ett REGULAR eller PREMIUM-lock, är det inte längre
godkänt av ”egentyngd”. Om fjäderlåsets låsarmar slås in för att passa i den gamla gråjärnsramen, finns det inget
fungerande lås över huvud taget. Varken av egentyngd eller fjäderlås.
Ett annat problem uppstår också om REGULAR eller PREMIUM-lockets fjäderlås med låsarmar får vara kvar i
befintligt skick, och läggs ner i den gamla gråjärnsramen. Då kan fjäderlåset ”haka fast” under kanten på ramen, och
locket går inte att öppna alls.


Viktigt att poängtera - rätt lock i rätt ram!


En annan kategori hos Furnes är TEMPORARY.


TEMPORARY är Furnes underhållslock, en unik produkt på marknaden för underhåll av slitna betäckningar på vägar
och gator. Den unika slitsade packningen med sin konstruktion minskar slitaget och ökar livslängden på befintlig ram
genom att sluta tätt mellan ram och lock.
Furnes TEMPORARY passar alltså inte enbart till våra egna ramar, utan till i stort sett alla andra fabrikat på
marknaden i Ø600, Ø640 och Ø600-640.
Det finns en del gamla ramar som har en ”klack” på insidan av ramen. Denna gör att locket inte går ner helt som
det ska. Många kunder har då med bra resultat valt att kapa bort klacken på den gamla ramen, därefter passar
TEMPORARY även den ramen.


Vi finns alltid där för er.

Länk till att ladda ner denna information som PDF hittar ni här.

Kontaktuppgifter till oss hittar ni här under Marknadsavdelningen på vår hemsida - www.furnes.se


Mvh,
Furnes Jernstøperi AS