Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norge

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: V.v.kontakta Marknadsavdelningen direkt

Poesi på FURNES brunnslock i Göteborg!
Publisert: Måndag 17. Aug 2020

Göteborgs Stad, Förvaltningen Kretslopp och Vatten tar konsten till gatan.

 

"Brunnslocken har en koppling till de utmaningar Göteborg står inför när det gäller att hantera de ökade regnmängder som följer i klimatförändringarnas spår", säger Jens Thoms Ivarsson, Creative Director, Kretslopp och Vatten, Rain Gothenburg.

 

Poesi pa FURNES brunnslock i Goeteborg