Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norge

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: V.v.kontakta Marknadsavdelningen direkt

SNART DAGS FÖR UNDERHÅLL?
Publisert: Måndag 4. Mar 2019

Vintern håller på att släppa sitt grepp ute i landet, och med det kommer underhållet på våra gator och vägar.

Har ni också dyra underhållskostnader?

Vi vet alla i branschen att de vanliga underhållsmetoderna med asfalts-skärning, lyfta eller byta ut betäckningar och asfaltera om runt dessa betäckningar är kostsamt.
Inte bara rena materiella kostnader, utan även all tid det tar i anspråk och själva arbetskostnaden. Genom att använda Furnes lock TEMPORARY, minskas dessa kostnader betydligt!

Livslängden ökar på befintlig ram, och den håller fram till planerad omläggning och omasfaltering av gatan/vägen.
Furnes TEMPORARY (RSK nr 7030327) passar i de flesta gamla A6-ramar Ni hittar mer information om TEMPORARY här.

Viktigt att poängtera är också barnsäkerheten.
Boverket har tagit fram en handbok gällande de lagar, bestämmelser och risker det finns med olika typer av brunnar. 

Furnes betäckningar i LongLife, PREMIUM, REGULAR, FURNUS och SECURITY-sortimentet uppfyller barnsäkerhetskraven från Boverket! Ni kan läsa mer om detta här: 

 


Skrevet av: Tina Ekström