Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norge

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: V.v.kontakta Marknadsavdelningen direkt

AKADEMIANVISNINGARMONTERINGSANV. IT-BRUNNAR

För att säkerställa en god och bestående montering, är det viktigt att arbetet utförs noggrant och vägbanan är av rätt kvalitet.

  • Justeringsskruvarna används för att hålla ramen uppe under monteringen.
  • All lösmassa mellan betong och ram tas bort.
  • Ramen placeras i lämplig massa i förhållande till plats och trafikbelastning.
  • Justeringsskruvarna tas bort efter att mässan under flänsen har härdat.
  • Ställ in trafiken till massan har härdat, se leverantörens anvisningar

Kontrollera att ramens bäryta är plan efter avslutad installation och efter en tids användning.

  • Vid några förskjutningar behövs ramar justeras för att säkerställa en plan bäryta.

 

 

 Kabelkum veileder large