Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: info@furnes.se

AKADEMIANVISNINGARBARNSÄKRA BRUNNAR

"Barnsäkra brunnar" är en handbok från Boverket.

Syftet med denna handbok är att informera om de risker som finns för barn vid brunnar och hur man kan eliminera dessa risker. Lagar och bestämmelser tas upp. Olika typer av brunnar och säkerhetsanordningar gås igenom, samt hur brunnens belägenhet och beskaffenhet påverkar säkerheten.

Länk till "Barnsäkra brunnar", en handbok från Boverket

Länk till Boverket.se

 

Boverket