Verktyg

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Vikt/stk
7032403 8140 TITANIUS spettkrok Titanius, kort typ
Titan 1,8
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Vikt/stk
7032405 8142 TITANIUS krok Titan 0,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Vikt/stk
7032277 8113T Spettkrok, T håndtag Segjärn/stål 4,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Vikt/stk
7032141 8112 FU nyckel Titan 2,4
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Vikt/stk
7032328 7112 Nyckel NV80 hurtigkoppling Stål --