Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / Ventilbetäckningar / PREMIUM | Ventilbetäckning

PREMIUM | Ventilbetäckning

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037682 2894 Ventilbetäckning för integrert ram till teleskopganityr Segjärn EN124 D400 5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037681 2895 Ventilbetäckning för integrert ram till teleskopganityr Segjärn EN124 D400 7,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034030 2896/2893 Ventilbetäckning, teleskopisk
Segjärn EN124 D400 25,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037738 2891/2893 Ventilbetäckning, teleskopisk Segjärn EN124 D400 29
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037739 2892/2893 Ventilbetäckning, teleskopisk Segjärn EN124 D400 35
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037680 2896 200 Flytande ram Segjärn EN124 D400 10,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037715 2897 Fast ram Segjärn EN124 D400 13
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032419 2491HTAV PREMIUM lock för ventilbetäckning med slitsad låspakning, mörkblå, med fyrkantig AV märkning Segjärn EN124 D400 1,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032546 2491HT PREMIUM lock för ventilbetäckning med slitsad låspakning Segjärn EN124 D400 1,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032418 2491HTSV PREMIUM lock för ventilbetäckning med slitsad låspakning, ljusblå, med rund SV märkning
Segjärn EN124 D400 1,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032547 2491HTAVLOPP PREMIUM lock för ventilbetäckning med slitsad låspakning, märkt AVLOPP Segjärn EN124 D400 1,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032549 2491HTFV PREMIUM lock för ventilbetäckning med slitsad låspakning, märkt FV Segjärn EN124 D400 1,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032548 2491HTGAS PREMIUM lock för ventilbetäckning med slitsad låspakning, märkt GAS Segjärn EN124 D400 1,6