TEMPORARY

FURNES® Underhållsprodukter
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030327 2111HT 600-640 TEMPORARY lock, slitsad packning, tätt spetthål, 30mm Gråjärn EN124 D400 62
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032402 2402TPS 600 TEMPORARY lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål, 50mm Gråjärn EN124 D400 60