Rännestensbrunnar

FURNES® Underhållsprodukter
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7035685 4194/4151B 400 typ A1 teleskop utbytesbetäckning rännstensbetäckning
REGULAR galler, slit-/dämpklossar och lås
Genomströmningsarea 650cm2
Segjärn EN124 D400 57