Ø600-640 Ram och lock

FURNES® Underhållsprodukter
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037623 2911/2903HT 600-640 LongLife teleskopisk utbytesbetäckning
LongLife lock, slitsad packning och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 100
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037476 2813/2116HT 600-640 teleskopisk utbytesbetäckning
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 88
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037477 2813H/2116HT 600-640 teleskopisk utbytesbetäckning, hög modell
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 109
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037246 2813/2108 600-640 teleskopisk utbytesbetäckning
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och öppet spetthål
Segjärn EN124 D400 60
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037205 2813H/2108 600-640 teleskopisk utbytesbetäckning, hög modell
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och öppet spetthål
Segjärn EN124 D400 109