Ø400 Ram och lock

FURNES® Underhållsprodukter
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037702 2565/2563HT 400 teleskopisk utbytesbetäckning
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 53,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037508 2565/2561HT 400 teleskopisk utbytesbetäckning
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 54