Ø300 Ram och lock

FURNES® Underhållsprodukter
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037589 2575/2573HT 300 teleskop ram
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 33,7
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037509 2575/2571HT 300 teleskopisk utbytesbetäckning
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 32