TEMPORARY FV/FK

FURNES® Underhållsprodukter
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032497 2111HTFV 600-640 TEMPORARY lock FV, slitsad packning, tätt spetthöl, 30mm Gråjärn EN124 D400 62
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030328 2111HTFK 600-640 TEMPORARY lock FK ,slitsad packning, tätt spetthöl, 30mm Gråjärn EN124 D400 62