Ø400 Ram och lock

FURNES® Underhållsprodukter
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037703 2565/2563HTFV 400 teleskopisk utbytesbetäckning
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 53,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037705 2565/2563HTFK 400 teleskopisk utbytesbetäckning
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 53,5