Ø300 Ram och lock

FURNES® Underhållsprodukter
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037590 2575/2573HTFV 300 teleskop ram
PREMIUM lock FV, slitse packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 33,7
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037704 2575/2573HTFK 300 teleskopisk utbytesbetäckning
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 32