SECURITY - Säkerhetsprodukter

FURNES® SECURITY | Gategjutgodsproduktar för åtkomstkontroll och säkerhet.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030329 2117T-L1 REGULAR Lock med 1 lås typ STABILOC, slite-/dempering och öppet spetthål
Segjärn EN124 D400 39
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030330 2117T-L2 REGULAR Lock med 2 låsar typ STABILOC, slite-/dempering och öppna spetthål
Segjärn EN124 D400 39
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
-- 8126 Fallskydd (används med ram 2624A/2624SA) Segjärn -- -- 8