Ø800 Ram och lock

FURNES® REGULAR FV-FK | För gator och vägar med lite till stärk trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032383 2810/2410FV 800 flytande ram
REGULAR lock FV med gångjärn, slit-/dämpring, lås och öppet spetthål

Segjärn/gråjärn EN124 D400 142
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032385 2711/2210TFK 800 flytande ram
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål

-- EN124 D400 120
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032386 2810/2410FK 800 flytande ram
REGULAR lock FK med gångjärn, slit-/dämpring, lås och öppet spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 142
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032215 2711 800 flytande ram

Gråjärn EN124 D400 65
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025469 2226 800 teleskop underram Segjärn EN124 D400 36
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032216 2712 800 fast ram Gråjärn EN124 D400 35
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032217 2713 800 fyrkantsram
Gråjärn EN124 D400 77
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032213 2210HTFV REGULAR lock FV, gummipackning, lås och tätt spetthål
Gråjärn EN124 D400 55
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032298 2210HTFK REGULAR lock FK, gummipackning, lås och tätt spetthål
Gråjärn EN124 D400 55