Ø640 Ram och lock

FURNES® REGULAR FV-FK | För gator och vägar med lite till stärk trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032369 2624/2108HTFV 640 flytande ram
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 96
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037457 2624/2108HTFK 640 flytande ram
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 96
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
-- 2624A/2108HTFV 640 flytande ram, hög, håldare för mellanlock
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 96
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
-- 2624A/2108HTFK 640 flytande ram, hög, håldare för mellanlock
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 96
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032158 2624 640 flytande ram, hög Segjärn EN124 D400 55
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032438 2624A 640 flytande ram, hög, håldare för mellanlock Segjärn EN124 D400 55
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037468 2622H 640 fyrkantsram
Segjärn EN124 D400 68
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032370 2108HTFV REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 -
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037158 2108HTFK REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 -