Ø600 Ram och lock

FURNES® REGULAR FV-FK | För gator och vägar med lite till stärk trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037452 2641/2108HTFV 600 flytande ram
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 102
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037458 2641/2108HTFK 600 flytande ram
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 102
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037453 2641H/2108HTFV 600 flytande ram, hög
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 107,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037459 2641H/2108HTFK 600 flytande ram, hög
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 107,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037261 2813 600-640 teleskop överram Segjärn EN124 D400 48
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037129 2641 600 flytande ram Segjärn EN124 D400 61
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037419 2641H 600 flytande ram, hög
Segjärn EN124 D400 66,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025471 2643 600 fyrkantsram Segjärn EN124 D400 76,3
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032370 2108HTFV REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 -
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037158 2108HTFK REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 -