Ø600-640 Ram och lock

FURNES® REGULAR FV-FK | För gator och vägar med lite till stärk trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032371 2813/2627/2108HTFV 600-640 teleskop ram
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 110
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037455 2813/2627/2108HTFK 600-640 teleskop ram
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 110
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037451 2813H/2627/2108HTFV 600-640 teleskop ram, hög
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 -
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037456 2813H/2627/2108HTFK 600-640 teleskop ram, hög
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 135
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037454 2620/2108HTFV 600-640 fast ram
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 73
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037460 2620/2108HTFK 600-640 fast ram
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 73
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037600 2621/2108HTFV 600-640 fast hög ram
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 77
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037601 2621/2108HTFK 600/640 fast hög ram
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 77
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037261 2813 600-640 teleskop överram Segjärn EN124 D400 48
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037204 2813H 600-640 teleskop överram, hög Segjärn EN124 D400 69
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037262 2627 600-640 teleskop underram

Segjärn EN124 D400 23
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032189 2620 600-640 fast ram Segjärn EN124 D400 37
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032370 2108HTFV REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 -
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037158 2108HTFK REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 -