Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / Ø425 Ram och lock

Ø425 Ram och lock

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025475 2567/2561HTFV 425 flytande ram till teleskoprör
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 42
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034623 2566/2561HTFV 425 flytande ram
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 65,7
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025476 2567/2561HTFK 425 flytande ram till teleskoprör
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 42
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034619 2566 425 flytande ram Segjärn EN124 D400 46,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025430 2567 425 flytande ram för Ø425 til Wavin teleskop Segjärn EN124 D400 22,5