Ø400 Ram och lock

FURNES® REGULAR FV-FK | För gator och vägar med lite till stärk trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037461 2565/2266/2561HTFV 400 teleskop ram
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 84,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037463 2565/2266/2561HTFK 400 teleskop ram
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 84,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037462 2564/2561HTFV 400 flytande ram
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 56
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037464 2564/2561HTFK 400 flytande ram
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 56
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037495 2263/2561HTFV 400 fast ram
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 52
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037494 2263/2561HTFK 400 fast ram
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 52
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037591 2565 Ø400 teleskop överram Segjärn EN124 D400 36,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037586 2564 400 flytande ram
Segjärn EN124 D400 37
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037028 2266 400 teleskop underram Gråjärn EN124 D400 29
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030941 2263 400 fast ram Gråjärn EN124 D400 33
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032483 2561HTFV Regular lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 19
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032484 2561HTFK REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 19