Ø315 Ram och lock

FURNES® REGULAR FV-FK | För gator och vägar med lite till stärk trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034631 2576/2571HTFV 315 flytande ram
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 44,4
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037497 2577/2571HTFV 315 flytande ram till Wavin Ø315 teleskoprör
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 26
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037496 2577/2571HTFK 315 flytande ram till Wavin Ø315 teleskoprör
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 26
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037507 2577 315 flytande ram till Wavin Ø315 teleskoprör
Segjärn EN124 D400 16
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032486 2571HTFV REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 --
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032487 2571HTFK REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 --