Ø300 Ram och lock

FURNES® REGULAR FV-FK | För gator och vägar med lite till stärk trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034646 2574/2571HTFV 300 flytande ram
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 31,4
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034647 2574/2571HTFK 300 flytande ram
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 31,4
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037465 2575/2276/2571HTFV Ø300 teleskop överram
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 52
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037466 2575/2276/2571HTFK 300 teleskop ram
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 52
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037498 2273/2571HTFV 300 fast ram
REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål

Segjärn/gråjärn EN124 D400 32
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037136 2273/2571HTFK 300 fast ram
REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 32
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037592 2575 Ø300 teleskop överram Segjärn EN124 D400 22
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037032 2276 300 teleskop underram Gråjärn EN124 D400 20
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025470 2574 300 flytande ram Segjärn EN124 D400 20,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030717 2273 300 fast ram
Gråjärn EN124 D400 21,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032486 2571HTFV REGULAR lock FV, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 --
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032487 2571HTFK REGULAR lock FK, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 --