Ø150 Ram och lock

FURNES® REGULAR FV-FK | För gator och vägar med lite till stärk trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032326 6415S/6418FV 150 btg-160PVC flytende ramme
REGULAR lokk FV
Segjärn/gråjärn EN124 D400 14
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032391 6415S 150 btg-160PVC flytande ram

Gråjärn EN124 D400 10
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032327 6418FV REGULAR lock FV Segjärn EN124 D400 4