Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / Rännstensbrunnar / BASIC | Rännestensbrunnar

BASIC | Rännestensbrunnar

FURNES®BASIC | För gator och vägar med liten trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7038113 4137/4138/4135 500 teleskop ram, A2 rännstensbetäckning
BASIC galler, kantringssäkert
Genomströmningsarea 1076cm2
Gråjärn EN124 C250 121
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7038017 4132/4133/4131D 400 teleskop ram A1, rännstensbetäckning
BASIC galler, kantringssäkert
Genomströmningsarea 640cm2
Gråjärn EN124 C250 86
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7035679 4134/4131D 400 flytande ram A1, rännstensbetäckning
BASIC galler, kantringssäkert
Genomströmningsarea 640cm2
Gråjärn EN124 C250 95
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7035623 4129/4131D 400 fast ram A1, rännstensbetäckning
BASIC galler, kantringssäkert
Genomströmningsarea 640cm2
Gråjärn EN124 C250 61