Ø800 Ram och lock

FURNES® REGULAR | För normalt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037445 2711/2210HT 800 flytande ram
REGULAR lock, gummipackning och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 120
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032382 2810/2410 800 flytande ram
REGULAR lock med gångjärn, slit-/dämpring, lås och öppet spetthål

Segjärn EN124 D400 124
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037447 2712/2210HT 800 fast ram
REGULAR lock, gummipackning och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 90
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037446 2713/2210HT 800 fyrkantsram
REGULAR lock, gummipackning och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 132
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032215 2711 800 flytande ram

Gråjärn EN124 D400 65
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025469 2226 800 teleskop underram Segjärn EN124 D400 36
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032216 2712 800 fast ram Gråjärn EN124 D400 35
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032217 2713 800 fyrkantsram
Gråjärn EN124 D400 77
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032160 2210HT REGULAR lock, gummipackning och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 55