Ø640 Ram och lock

FURNES® REGULAR | För normalt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037264 2624/2108 640 flytande ram, hög
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och öppet spetthål
Segjärn EN124 D400 96
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037265 2624/2108HT 640 flytande ram hög
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 96
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037154 2624/2115HT 640 flytande ram, hög
REGULAR lock, gummipackning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 96
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032384 2624/2142 640 flytande ram hög
REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och spetthål
Genomströmningsarea 1000cm2
Segjärn EN124 D400 89
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032452 2624A/2108HT 640 flytande ram, hög, håldare för mellanlock
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 96
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
-- 2624A/2115HT 640 flytande ram, hög, håldare för mellanlock
REGULAR lock, gummipackning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 96
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032158 2624 640 flytande ram, hög Segjärn EN124 D400 55
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032438 2624A 640 flytande ram, hög, håldare för mellanlock Segjärn EN124 D400 55
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037468 2622H 640 fyrkantsram
Segjärn EN124 D400 68
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037256 2108 REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och öppet spetthål

Segjärn EN124 D400 40
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037263 2108HT REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 40
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037155 2115HT REGULAR lock, gummipackning, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 39
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037160 2115HTSEPARATOR REGULAR lock, SEPARATOR, gummipackning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 39
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032142 2142 REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och spetthål
Genomströmningsarea 1000cm2
Segjärn EN124 D400 34