Ø600 Ram och lock

FURNES® REGULAR | För normalt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037130 2641/2108 600 flytande ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och öppet spetthål
Segjärn EN124 D400 102
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037131 2641/2108HT 600 flytande ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 102
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037135 2641H/2108 600 flytande ram, hög
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och öppet spetthål
Segjärn EN124 D400 108
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037421 2641H/2108HT 600 flytande ram, hög
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 108
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037153 2641/2115HT 600 flytande ram
REGULAR lock, gummipackning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 102
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037420 2641H/2115HT 600 flytande ram, hög
REGULAR lock, gummipackning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 102
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037133 2641/2142 600 flytande ram
REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och spetthål
Genomströmningsarea 1000cm2

Segjärn EN124 D400 95
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037503 2641H/2142 600 flytande ram, hög
REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och spetthål
Genomströmningsarea 1000cm2
Segjärn EN124 D400 100
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037129 2641 600 flytande ram Segjärn EN124 D400 61
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037419 2641H 600 flytande ram, hög
Segjärn EN124 D400 66,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025471 2643 600 fyrkantsram Segjärn EN124 D400 76,3
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037256 2108 REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och öppet spetthål

Segjärn EN124 D400 40
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037263 2108HT REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 40
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037155 2115HT REGULAR lock, gummipackning, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 39
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037160 2115HTSEPARATOR REGULAR lock, SEPARATOR, gummipackning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 39
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032142 2142 REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och spetthål
Genomströmningsarea 1000cm2
Segjärn EN124 D400 34