Ø600-640 Ram och lock

FURNES® REGULAR | För normalt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037248 2813/2627/2108 600-640 teleskop ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och öppet spetthål

Segjärn EN124 D400 110
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037249 2813/2627/2108HT 600-640 teleskop ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 110
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037206 2813H/2627/2108 600-640 teleskop ram, hög
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och öppet spetthål
Segjärn EN124 D400 135
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032363 2620/2108 600-640 fast ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och öppet spetthål

Segjärn EN124 D400 73
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032424 2620/2108HT 600-640 fast ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 73
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032394 2620/2115HT 600-640 fast ram
REGULAR lock, gummipackning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 73
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037602 2621/2108 600-640 fast hög ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och öppet spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 77
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037603 2621/2108HT 600-640 fast hög ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 77
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037605 2621/2115HT 600-640 fast ram H150
REGULAR lock, gummipackning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 77
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037267 2813/2627/2142 600-640 teleskop ram
REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och spetthål
Genomströmningsarea 1000cm2

Segjärn EN124 D400 110
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032468 2813H/2627/2142 600-640 teleskop ram, hög
REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och spetthål
Genomströmningsarea 1000cm2
Segjärn EN124 D400 135
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037504 2620/2142 600-640 fast ram
REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och spetthål
Genomströmningsarea 1000cm2

Segjärn EN124 D400 71
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037604 2621/2142 600-640 fast ram H150
REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och spetthål
Genomströmningsarea 1000cm2
Segjärn/gråjärn EN124 D400 74
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037261 2813 600-640 teleskop överram Segjärn EN124 D400 48
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037204 2813H 600-640 teleskop överram, hög Segjärn EN124 D400 69
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037262 2627 600-640 teleskop underram

Segjärn EN124 D400 23
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032189 2620 600-640 fast ram Segjärn EN124 D400 37
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032490 2621 600-640 fast ram H150 Gråjärn EN124 D400 37
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037256 2108 REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och öppet spetthål

Segjärn EN124 D400 40
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037263 2108HT REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 40
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037155 2115HT REGULAR lock, gummipackning, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 39
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037160 2115HTSEPARATOR REGULAR lock, SEPARATOR, gummipackning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 39
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032142 2142 REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och spetthål
Genomströmningsarea 1000cm2
Segjärn EN124 D400 34