Ø425 Ram och lock

FURNES® REGULAR | För normalt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034620 2566/2561HT 425 flytande ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 65,7
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034624 2566/2562 425 flytande ram
REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och spetthål
Genomströmningsarea 392cm2
Segjärn EN124 D400 65,7
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025473 2567/2561HT 425 flytande ram till teleskoprör
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 42
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034619 2566 425 flytande ram Segjärn EN124 D400 46,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025430 2567 425 flytande ram för Ø425 til Wavin teleskop Segjärn EN124 D400 22,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037472 2561HT REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 19
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037740 2562 REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och spetthål
Genomströmningsarea 392cm2
Segjärn EN124 D400 17,3