Ø400 Ram och lock

FURNES® REGULAR | För normalt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037041 2565/2266/2561HT 400 teleskop ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 83
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037448 2564/2561HT 400 flytande ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 56
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037492 2263/2561HT 400 fast ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 52
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037052 2565/2266/2562 400 teleskop ram
REGULAR galler, slit-/dämpring och lås
Genomströmningsarea 392cm2
Segjärn EN124 D400 82,8
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
-- 2564/2562 400 flytande ram
REGULAR galler, slit-/dämpring och lås
Genomströmningsarea 392cm2

Segjärn EN124 D400 54,3
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037742 2263/2562 400 fast ram
REGULAR galler, slit-/dämpring och lås
Genomströmningsarea 392cm2

Segjärn EN124 D400 50,3
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037051 2565/2266 400 teleskop ram Segjärn EN124 D400 64
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037591 2565 Ø400 teleskop överram Segjärn EN124 D400 36,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037028 2266 400 teleskop underram Gråjärn EN124 D400 29
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037586 2564 400 flytande ram
Segjärn EN124 D400 37
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030941 2263 400 fast ram Gråjärn EN124 D400 33
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037472 2561HT REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 19
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037740 2562 REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och spetthål
Genomströmningsarea 392cm2
Segjärn EN124 D400 17,3