Ø315 Ram och lock

FURNES® REGULAR | För normalt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034629 2576/2571HT 315 flytande ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 44,4
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034632 2576/2572 315 flytande ram
REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 44,9
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037044 2577/2571HT 315 flytande ram till Wavin Ø315 teleskoprör
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 26
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032498 2577/2572 315 flytande till Wavin Ø315 teleskoprör
REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 28
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034628 2576 315 flytande ram Segjärn EN124 D400 33,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037507 2577 315 flytande ram till Wavin Ø315 teleskoprör
Segjärn EN124 D400 16
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037473 2571HT REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 10,4
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037610 2572 REGULAR galler, slit-dämpring, lås Segjärn EN124 D400 12