Ø300 Ram och lock

FURNES® REGULAR | För normalt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037042 2575/2276/2571HT 300 teleskop ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 52
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037048 2575/2276/2572 300 teleskop ram
REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål

Segjärn/gråjärn EN124 D400 53,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034645 2574/2571HT 300 flytande ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 31,4
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034649 2574/2572 300 flytande ram
REGULAR galler, slit-/dämpring och lås
Segjärn EN124 D400 31,9
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037043 2273/2571HT 300 fast ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 32
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037611 2273/2572 300 fast ram
REGULAR galler, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål

Segjärn/gråjärn EN124 D400 32,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037592 2575 Ø300 teleskop överram Segjärn EN124 D400 22
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037032 2276 300 teleskop underram Gråjärn EN124 D400 20
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025470 2574 300 flytande ram Segjärn EN124 D400 20,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030717 2273 300 fast ram
Gråjärn EN124 D400 21,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037473 2571HT REGULAR lock, slit-/dämpring, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 10,4
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037610 2572 REGULAR galler, slit-dämpring, lås Segjärn EN124 D400 12