Ø150 Ram och lock

FURNES® REGULAR | För normalt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032283 6415S/6418A 150 btg-160PVC flytande ram
REGULAR lock, slit-/dämpring, A
Gråjärn EN124 D400 14
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032391 6415S 150 btg-160PVC flytande ram

Gråjärn EN124 D400 10
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037475 6418A REGULAR lock, A
Gråjärn EN124 -- 4