Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / 2711/2511HTFV - 800 flytande ram PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032432 2711/2511HTFV 800 flytande ram
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 134,6