Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / 2711/2226/2511HTFV - 800 teleskop ram PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spettål

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034658 2711/2226/2511HTFV 800 teleskop ram
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spettål
Segjärn EN124 D400 167,6